Aftale vilkår som bruger på Icehorze.dk

Velkommen på Icehorze.dk et samlingssted hvor hvor alle  annoncelæsere let og effektivt kan sammenligne de udbudte heste og købsbesøg.

På Icehorze.dk vil jeg  gøre alt for at skabe så stabile og sikre services som det kan være muligt, og  derfor stiller jeg også lidt forskellige krav til som annoncør  

Når du annoncere skal du acceptere forskellige krav for at benytte platformen og de services som omhandler alt omkring den Islandske hest.

Dette er :

Når du annoncere på Icehorze.dk giver du din accept til at jeg bruge dine billeder, videoer og info.
Jeg bruger dine videoer, billeder og info så jeg kan reklamere med salgshestene både på Facebook samt Instagram, som
en ekstra service. Ønsker du ikke dette, så sender du mig blot en besked på info@icehorze.dk.

Det er kun dit ansvar som bruger på  Icehorze.dk  at holde dig ajour med ændringer og lign.

Icehorze.dk kan aldrig på nogen punkter  gøres ansvarlig for tab af nogen art overhovedet , der knytter sig til brugen af services på  Icehorze.dk herunder tab af data som følge af driftsforstyrrelser , eller andre udefra kommende hændelser, som  kan omfatte misbrug, ødelæggelse af data eller programmer på din eller andres computere i forbindelse med din eller andres brug af internet og internetprogrammer.

En Icehorze.dk er din bruger /din kode  personlig og denne må  derfor ikke overdrages eller udlånes til andre.

Dette kan medføre deaktivering af brugeren.

Hvis du skulle få mistanke om misbrug af din adgangskode, skal du omgående rette din adgangskode eller rette henvendelse til Icehorze.

Icehorze stiller en række online-services til rådighed, og tilbyder sine registrerede brugere at oprette sig som bruger, udfærdige annoncer m.m.

Jeg stiller platformen  til rådighed uden nogen yderligere indblanding overhovedet.

Icehorze kan derfor aldrig gøres  ansvarlig for adfærden, indholdet eller eventuelle links anbragt af brugerne heri.

Dog i det omfang Icehorze bliver gjort opmærksom på det, vil vi dog fjerne indlæg af åbenlyst injurierende, ophavsrets- eller person datamæssigt krænkende karakter.

Det indhold som du som  bruger lægger ind på Icehorze.dk er du selv selv ansvarlig for, og god  net-etik skal overholdes.

Endvidere mås du kun være online på Icehorze.dk  med ét brugernavn, og at du ikke må chikanerer andre brugere på  Icehorze.dk, skulle det være tilfældet, slettes din bruger adgang.

Brugeroplysninger

For at tilmelde dig Icehorze.dk skal du vælge et brugernavn og password og angive en gyldig e-mail adresse samt en række andre oplysninger.

Når du er logget på Icehorze.dk  kan du altid gå ind på ”Ret brugerinfo” i ”Min menu”. Her kan du nemt rette eller slette dine oplysninger og se alle de oplysninger, du har indtastet. Det er dit ansvar, at dine personlige data til enhver tid er korrekte.

Du er forpligtet til at holde dine personlige data ajour.

Med din accept af vilkårene for brugere af Icehorze.dk giver du samtidig Icehorze.dk din accept til at sende dig e-mails med oplysninger vedr. opdateringer, services, løbende godkendelse af dine brugeroplysninger mv.

Disse e-mails er udelukkende af service mæssig karakter.

De øvrige e-mails, du aktivt beder om at få tilsendt, som kan være alt lige fra  nyhedsbreve, kan indeholde reklamer fra tredjemands levarandører.

Du må ikke  udgive dig or at være andre end den, man er, og som Icehorze.dk  bruger er du ansvarlig for ethvert tab, andre måtte lide som følge af falske oplysninger fra din side.

Det er derfor rigtig vigtigt, at du opgiver korrekte oplysninger til Icehorze.dk  selvom du vælger, at oplysningerne ikke skal deles med andre.

Når du tilmelder dig som bruger på Icehorze.dk  bliver de oplysninger registreret, men jeg behandler  naturligvis dine oplysninger fortroligt.

Skulle politiet have en grund til at få udleveret oplysninger vedr dig som bruger, vil det ske uden dit samtykke.

Icehorze videregiver eller sælger ikke dine oplysninger til tredjemand, kun hvis der gives tilladelse fra dig.

Serviceydelser på  Icehorze.dk

Heste er en levende og individuel vare. Både køber og sælger kan let komme ud for dyre uforudsete overraskelser og jeg vil til hver en tid råde alle handlende eventuelt at søge hjælp hos advokat eller f.eks få alle aftaler skrevet ned i en helt speciel salg og købs kontrakt.

Icehorze.dk er kun som formidler af køb og salg og er  ikke part i de aftaler/handler, der indgås på Icehorze.dk.

Icehorze.dk stiller alene kun platformen til rådighed i forbindelse med aftalerne/handlerne.

Icehorze.dk er således hverken sælger eller leverandør af de heste, der sættes til salg og har derfor ingen forpligtelser.,

Icehorze.dk kan aldrig på nogen områder gøres ansvarlig for en sælgers adfærd eller de heste, sælger udbyder til salg på Icehorze.dk og kan heller på nogen måde gøres  ansvarlig for kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af de heste, der handles på Icehorze.dk eller om beskrivelsen  af hestene svare overens

med på gældende hest.

For aftaler og handler indgået med Icehorze.dksom formidler gælder de helt almindelige regler i dansk lovgivning, herunder forbrugeraftaleloven, købeloven og aftaleloven.

Vedr indrykning af annonce

Når du indrykker en betalingsannonce på Icehorze.dk er du først endeligt forpligtet, når du godkender indrykning af din annonce.

Du udfærdiger selv din annonce og er selv ansvarlig for indholdet (Icehorze kan dog  redigere din annonce i henhold til Icehorześ  regler for annoncering). Du kan løbende se og ændre din annoncens udformning.

Når du indrykker annoncer på Icehorze.dk, gemmes de automatisk – Efter du har godkendt indrykning af din annonce, kan du således straks kontrollere, om din annonce er blevet indrykket.

Det samme gøres gældende for de annoncer hvor du som bruger indrykker annonce hvor du søger eller ønsker at købe en  hest, eller hvor der er tale om køb og salg af ride udstyr.

Når du indrykker en annonce, bliver dit navn, adresse, tlf.nr. og e-mail automatisk vist i din annonce, således at interesserede brugere kan komme i konktakt med dig.

Når din annonce ikke længere er relevant (f.eks. når en hest, der er sat til salg, er solgt, eller du har fundet din drømme hest , eller har solgt rideudstyr eller lign. ), er du forpligtet til at slette annoncen.

Når annoncen udløber skal den ikke oprettes på ny, men blot forlænges.

Alle priser skal oplyses inkl. moms.
Alle priser skal oplyses inkl moms.
Det er dog tilladt for momsregistrerede at oplyse prisen eksl. moms.

Betaling over internettet

Enhver form for online pengeoverførsel til Icehorze.dk  sker via en SSL-forbindelse. Det betyder, at der oprettes en krypteret forbindelse mellem dig og Icehorze, , så eksempelvis kreditkortoplysninger ikke kan læses eller opfanges af andre. En SSL-forbindelse genkendes på, at der i din browsers statuslinje er et låseikon, hvor låsen er lukket.

Fortrydelsesret for tjenesteydelser

For alle tjenesteydelser, som du kan erhverve på Icehorze er der tale om videregivelse af oplysninger og viden i form af annoncer mv. Når du har videre givet dine oplysninger er videregivet fra dig er  tjenesteydelsen  taget i brug af dig, hvorved ydelsen ikke kan tilbageleveres. Det betyder, at indrykning af annoncer mv. på Icehorze.dk ikke kan fortrydes.

Fortrydelsesret ifm. handler indgået via Icehorze.dk

Icehorze.dk fungerer som formidler af oplysninger mellem sælger og køber.

Hvis du evemtuelt skulle  fortryde/klage over en hest, du har købt via Icehorze.dk skal du derfor henvende dig til den egentlige sælger af hest.

Den egentlige sælger er således den person, som har indrykket annoncen vedrørende den pågældende hest på Icehorze.dk, og har intet med Icehorze at gøre.

Icehorze kan aldrig hæfte for nogen former for handler, fortrydelse eller lign.

Regler når du vil annoncerer

Når du annoncerer på Icehorze.dk er det et krav, at du har reelle  hensigter med din annonce.

Du må kun annoncere heste på Icehorze.dk som du selv ejer eller har ejerens bemyndigelse til at oprette annoncen for.

Hver hest skal tilmeldes for sig, kun en annonce pr hest ,  men har du flere heste til salg, der skal sælges samlet, kan du i hver annonce henvise til dine øvrige annoncer.

Gode ideer og tips til Icehorze.

Når du sender gode ideer, videoer og tips til Icehorze, har du 24 timers fortrydelse fra  Icehorze modtager din henvendelse, til at Icehorze sletter dit tip, video og lign.

Icehorze oplyser kun dit fornavn når video, tip og lign. når det offentliggøres.

Du kan også vælge at være anonym når tips og ideer offentliggøres.

Dit tips-  ideer  slettes automatisk indenfor ca 1 mdr.

Icehorze hæfter ikke for nogen former for erstatninger eller andet i de retninger.

Icehorze har de fulde rettigheder til at ligge dine tips video og lign på de sociale medier.

Regler, handels- og leveringsbetingelser for  Icehorze.dk

Da du skal være bruger på Icehorze.dk  for at anvende Icehorześ serviceydelser, skal du være opmærksom på, at aftalevilkår for bruger på Icehorze.dk – Icehorze.com, samt  Icehorze.se  er gældende.

Dit brugernavn og password er personligt og må ikke gives videre til andre.

Du kan  tilgå Icehorześ serviceydelser fra alle dine enheder (mobil, tablets og computere).

De benyttede enheder vil ikke automatisk logge dig ud fra Icehorze, så du skal selv huske at logge dig ud på alle enheder.

Betaling over internettet

– Enhver form for online pengeoverførsel til Icehorze.dk sker via en SSL-forbindelse.

Det betyder, at der oprettes en krypteret forbindelse mellem dig og Icehorze.dk  så eksempelvis kreditkortoplysninger ikke kan læses eller opfanges af andre.

En SSL-forbindelse genkendes på, at der i din browsers statuslinje er et låseikon, hvor låsen er lukket.

Praktiske problemer
Hvis du har praktiske problemer med benyttelsen af Icehorze for bedes du sende en mail til info@icehorze.dk.

Ansvarsfraskrivelse.

Da dette er en  platform hvor der formidles oplysninger , mellem køber og sælger og lign. vil Icehorze aldrig på nogen måder, kunne blive stillet til ansvar overfor et eventuelt erstatning i nogen former for handler eller lign.